This is the blog of the Progressive Utilization Theory (PROUT) in Haiti, or in the local Kreyòl language, Ayiti. Here we will publish news and articles about the propagation and application of PROUT in Haiti, as well as the special relevance which PROUTistic model projects can have to support the raising of consciousness in the whole planet. We will also share the paradigm-shifting vision of the comprehensive socio-economic system called PROUT, which aims to create a genuine human society based on ecological and economic democracy, cooperativism and universal values. The main communication in the blog will be in English and Haitian Creole languages, but eventually you will also find messages in other languages used in the American continent, such as Spanish, Portuguese and French.

Sa se blòg sou Teyori Itilizazyon Pwogresis (TIP) an Ayiti. W ap jwenn isi nouvèl yo ak atik yo sou pwopagasyon epi aplikasyon TIP ap genyen an Ayiti, avèk enpotans ki pwojè modèl Proutis yo ka genyen pou sipote elevasyon konsyans nan planèt pa nou. N ap tou pataje vizyon transfòmasyonèl  epi komplèt ki sistèm PROUT / TIP an ap ofri. Sistèm sa genyen kòm bi kreye yon veritab sosyete imèn sou baz demokrasi ekologik, ekonomik, kooperasyon epi valè inivesèl yo. Kominikasyon prensipal nan blog sa se an Angle epi Kreyòl, men kelkeswa w ap jwenn atik yo nan lòt lang yo ki enpòtan nan kontinan Amerik, tankou Epanyol, Potigè epi Francè.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Advertisements